Ebinger Consulting

Albert Einstein

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.

Albert Einstein


Oprogramowanie do planowania finansowego inwestycji i wycenyNasza firma jest partnerem biznesowym producenta oprogramowania Invest for Excel® firmy Datapartner Oy (Finlandia).

Rozwiązanie stosowane u ponad 700 klientów w 31 krajach świata.

Informacja o produkcie.

Invest for Excel® to zaawansowane oprogramowanie do oceny rentowności nowych projektów inwestycyjnych lub projektów modernizacyjnych. Oprogramowanie nie jest zależne od przedmiotu działalności lub wielkości firmy - może być używane w każdej działalności. Invest for Excel® to narzędzie, które może być zastosowane w wielu obszarach modelowania przepływów środków pieniężnych, np.:

 • Studium wykonalności projektów inwestycyjnych

 • Kalkulacje post-audytowe

 • Wyceny (przejęcia)

 • Testy na trwałość utraty wartości

 • Planowanie biznesowe

 • Outsourcing

 • Kalkulacje cyklu życia produktu

 • Planowanie strategiczne

 • Modelowanie przepływów pieniężnych - projekty m.in. inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, marketingowe, zatrudnienia i inne

 • Finansowanie inwestycji

Broszurę informacyjną pobierz tutaj

Funkcjonalność

 • Planowanie inwestycji

 • Analiza opłacalności

 • Obliczenia i raporty przepływów pieniężnych, przychodów, kosztów i kapitału obrotowego

 • Wskaźniki rentowności: wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu

 • WskaźnikiRONA, EVA, DCVA i inne

 • 5 metod amortyzacji

 • Próg rentowności

 • Porównanie różnych scenariuszy i alternatywnych inwestycji

 • Obliczenie różnicy między stanem po inwestycji a status quo (szczególnie przydatne w projektach modernizacyjnych)

 • Automatyczna konsolidacja różnych inwestycji

 • Analiza wrażliwości w tabelach i wykresach stopy dyskontowej, nakładów inwestycyjnych, przychodu, kosztów mających wpływ na wskaźniki rentowności i zysk

 • Automatycznie generowane raporty np. analiza rentowności i bilans

 • Szablon propozycji inwestycyjnej

 • Wycena przedsiębiorstw

 • Test na trwałość utraty wartości aktywów

 • Finansowanie - obliczenia, raporty, automatyczna aktualizacja plików inwestycyjnych

 • Wybór języków narzędzia: angielski, niemiecki, hiszpański, polski, fiński i szwedzki

 • Konwersja walutowa

Korzyści

 • Oprogramowanie wprowadza standard w kalkulacjach dot. modelowania przepływów pieniężnych

 • Oprogramowanie Invest for Excel zapewnia kompletną analizę badania efektywności inwestycji  i wyceny przedsiębiorstw, wzmacniając jakość procesu zarządzania

 • Świetne narzędzie do modelowania jakiegokolwiek typu działalności biznesowej

 • Struktura i przejrzysta funkcjonalność narzędzia połączona z elastycznością programu MS Excel

 • Standard w obliczeniach i propozycjach inwestycyjnych zapewnia łatwe porównanie i konsolidację różnych projektów

 • Błędy w obliczeniach są wyeliminowane

 • Nic co ważne nie jest pominięte, gdyż program prowadzi użytkownika w obliczeniach

 • Pomost w komunikacji między ekspertami i nie-ekspertami w dziedzinie finansów

 • Obliczenia i raporty są zapisywane jako pliki MS Excel

 • Obliczenia wykonane w Invest for Excel mogą być importowane - eksportowane do plików Excel

 • Użyteczne narzędzie do prezentacji np. podczas komitetów sterujących

 • Wybór gotowych raportów służy motywacji inwestycji w podaniach o finansowanie

 • Interfejs użytkownika łatwy do nauczenia, gdyż jest oparty o MS Excel, najbardziej popularny arkusz kalkulacyjny

 • Menu obrazkowe, przewodnik oprogramowania i okienka dialogowe tworzą przyjazne środowisko pracy

 • Opcje blokowania plików i parametrów kalkulacji ułatwiają zarządzanie pracą w zespołach

 • Poprzez 6 dostępnych języków, które mogą być zmieniane podczas pracy, narzędzie ułatwia międzynarodowe zarządzanie i komunikację

Pobierz wersję testową Invest for Excel®

Wersja testowa Invest for Excel® pozwala na opracowanie biznes planu lub analizę rentowności inwestycji. Okres testowy wynosi 30 dni od momentu zainstalowania programu. Proszę, wprowadź swoje dane poniżej. Zauważ, że na podany przez Ciebie adres email zostanie przesłany Kod dostępu (e-mail automatyczny), który będzie potrzebny do uruchomienia oprogramowania.
Skrócona instrukacja instalacji i pierwsze kroki w programie do pobrania tutaj.

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
 Pole wymagane
Pole wymagane