Ebinger Consulting

Witamy na naszej stronie

Ebinger Consulting (dawna nazwa VBM Consulting) jest firmą doradczo-szkoleniową, działającą w obszarze szeroko pojętego controllingu, w tym rachunkowości zarządczej.

Zdjęcie

Prowadzimy różnego typu projekty doradcze i szkoleniowe zorientowane na budowę wartości organizacji. Podstawą działań na rzecz naszych Klientów jest orientacja na zarządzanie strategiczne, w szczególności wdrażanie idei zarządzania opartego na Balanced Scorecard (BSC) z wykorzystaniem narządzi Bussines Inteligence.
Ponad połowa wartości sprzedaży naszej firmy stanowią projekty edukacyjne realizowane samodzielnie oraz z innymi organizacjami - partnerami. Od stycznia 2008 roku nasza firma w szkoleniach otwartych i zamkniętych przeszkoliła ponad pół tysiąca osób.
Dużą część naszej działalności to wykonywanie dokumentacji (studia wykonalności, analizy finansowo-ekonomiczne itp.), która stanowi podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Od 2009 roku intensywnie działamy w przygotowaniu projektów z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie.

Artykuły

Controling i Rach Zarz

XX Congres Controllerów
Artykuł Cire.pl
Artykuł gramwzielone.pl_1
Artykuł gram w zielone.pl_2
Finanse i controlling - artykuł 1
Finanse i controlling - artykuł 2

O nas

Zdjęcie

Budujesz wartość swojej organizacji bazując na zarządzaniu strategicznym.

Potrzebujesz innego spojrzenia na swój biznes.

Trafiłeś w dziesiątkę.

Nasza firma wspomaga wszelką działalność związaną z generowaniem i zarządzaniem wartości organizacji. Jakkolwiek byś tą wartość nie definiował, niezbędną rzeczą do osiągnięcia sukcesu w budowie wartości Twojej organizacji jest efektywne zarządzanie strategiczne we wszystkich obszarach działalności gospodarczej.


Wszystkie nasze działania na rzecz naszych Klientów są zorientowane na wdrożeniu w organizacji takich narzędzi, procedur i metodologii które gwarantują przepływy pieniężne na poziomie zapewniającym efektywne zarządzanie wszystkimi kluczowymi pracującymi aktywami. Działania te zapewniają maksymalizację korzyści zdefiniowanych przez kierownictwo organizacji.


W szczególności specjalizujemy się w optymalizacji działań inwestycyjnych zapewniających naszym klientom rozwój oparty na implementacji projektów o największej wartości bieżącej netto oraz największej stopie zwrotu. Pamiętamy zawsze o wartości dodanej która stanowi nadwyżkę wygenerowanych korzyści ponad koszt kapitału własnego i obcego.

Podstawą naszego działania jest prowadzenie każdego projektu z wykorzystaniem najlepszych zasobów, w tym najnowocześniejszych najbardziej efektywnych narzędzi biznesowych.

Do każdego projektu montujemy zespół najlepszych fachowców.

Nasza działalność opiera się na realizacji kolejnych projektów dlatego nie zatrudniamy pracowników etatowych, tylko montujemy zespół najlepszych specjalistów, który realizuje projekt od początku do końca. Dzięki temu nasze koszty stałe na utrzymanie nieefektywnie pracujących aktywów praktycznie nie istnieją. Taka polityka zarządcza gwarantuje, że jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom realizację projektów na najwyższym poziomie w konkurencyjnych cenach.


Zdjęcie

Doświadczenia, które zebraliśmy w ciągu dotychczasowych lat pracy, nauczyły nas, że w tej branży konkurencja "nie śpi".

 

 

Strategiczni partnerzy biznesowi

 

Współpraca medialna