Ebinger Consulting

Albert Einstein

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Albert Einstein


W ramach wspólnego przedsięwzięcia edukacyjnego pod nazwą Centrum Szkolenia Podyplomowego, część szkoleń jest realizowanych przez naszą Firmę w ramach projektu partnerstwa biznesowo-edukacyjnego, któremu patronują:

Przykład ewaluacji ex-post projektu szkoleniowego.

Wybrane opinie uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych.

Szkolenia

Szkolenia

Do dnia 31 grudnia 2019 roku przeszkoliliśmy 1786 osoby na 189 szkoleniach. Średnia ocena uczestników prowadzonych przez nas szkoleń wynosi 4,73 (średnia ocen z anonimowych ankiet uczestników naszych szkoleń w skali 1-5).

W sprawie szkoleń zamkniętych prosimy o kontakt.

Zwolnienie z VAT - informacja
Zwolnienie z VAT - oświadczenie

WEBINARY

W przygotowaniu są szkolenia w formule e-learning. Planowane tematy szkoleń:

  • Podstawy analizy rentowności i ryzyka projektów inwestycyjnych.
  • Model inwestycyjny z programem Invest for Excel®.
  • Metoda wykonania szybkiej analizy rentowności i wrażliwości.
  • Analiza finansowo-ekonomiczna projektów inwestycyjnych dofinansowanych z UE.
  • Rentowność i ryzyko inwestycji modernizacyjnych - model wykonany w EXCEL.
  • Rentowność i ryzyko inwestycji modernizacyjnych - model wykonany w programie Invest for Excel®.
  • Efektywność finansowa i ryzyko inwestycji w nieruchomości komercyjne.
  • Analiza rentowności i ryzyka inwestycji IT.
  • Rentowność i ryzyko inwestycji w systemy wspomagające zarządzanie organizacją na przykładzie projektu wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników (BSC - Balanced Scorecard).


ABC - szkolenie w aktualnej ofercie.
ABC - szkolenie zaplanowane.
ABC - szkolenie planowane.

Zapraszamy do organizowanych przez nas szkoleń otwartych w roku 2020:

 

Webinar "Podstawy metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ćwiczenia w EXCEL'u)" - warsztaty - szczegóły

ID
Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WDCFN130120 13.01.2020, godz. 17.00-20.30 poniedziałek Internet rejestracja

 

Webinar "Podstawy metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ćwiczenia w EXCEL'u)" - warsztaty - szczegóły

ID
Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WDCFP150220 15 luty 2020, godz. 10.00-13.00 sobota Internet rejestracja

 

Szkolenie otawrte "Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej z programem Invest for Excel®" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

ODCFOZE022020KCE

20-21 luty 2020, godz. 09.30-16.30 czwartek-piątek Katowice rejestracja

 

Szkolenie otwarte "Budowa modelu inwestycyjnego w EXCEL'u" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- --- --- rejestracja

 

Webinar "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość

info

---

--- --- ---

rejestracja

 

Szkolenie otwarte "Modele inwestycyjne z programem Invest for Excel" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
---- --- --- --- rejestracja

 

Webinar "Wskaźniki rentowności w metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych - obliczenie i interpretacja (NPV, MNPV, NPVR, IRR, MIRR, PI, MPI, DPP, PP, DCVA) - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
--- --- --- --- rejestracja

 

Webinar "Szybka metoda wykonania analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego" - warsztaty w EXCEL'u - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
---

---

---

---

rejestracja

rejestracja

 

Szkolenie otwarte "Badanie rentowności projektów modernizacyjnych z programem Invest for Excel" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
--- --- --- --- rejestracja

 

Webinar "Podstawy metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)" - warsztaty w EXCEL'u - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- ---

---

rejestracja

 

Szkolenie otwarte "Rentowność i ryzyko projektu budowy biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW z uwględnieniem FIT (po nowelizacji ustawy OZE)" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- --- --- rejestracja

 

Webinar "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- --- --- rejestracja

 

Szkolenie otwarte "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnych wykonana metodą różnicową (model w EXCEL'u) - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- --- --- rejestracja

Webinar "Szybka metoda wykonania analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info  

---

---

---

---

rejestracja  

Termat - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

---

---

---

rejestracja

 

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z programem Invest for Excel® dla zaawansowanych - warsztaty.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

---

---

---

rejestracja

Stosowanie narzędzi IT w analizie energetycznej i finansowo-ekonomicznej budowy źródeł generacji „zielonej energii" - warsztaty.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

---

---

---

rejestracja