Ebinger Consulting

Albert Einstein

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Albert Einstein


W ramach wspólnego przedsięwzięcia edukacyjnego pod nazwą Centrum Szkolenia Podyplomowego, część szkoleń jest realizowanych przez naszą Firmę w ramach projektu partnerstwa biznesowo-edukacyjnego, któremu patronują:

Przykład ewaluacji ex-post projektu szkoleniowego.

Wybrane opinie uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych.

Szkolenia

Szkolenia

Do dnia 31 grudnia 2019 roku przeszkoliliśmy 1786 osoby na 189 szkoleniach. Średnia ocena uczestników prowadzonych przez nas szkoleń wynosi 4,73 (średnia ocen z anonimowych ankiet uczestników naszych szkoleń w skali 1-5).

W sprawie szkoleń zamkniętych prosimy o kontakt.

Zwolnienie z VAT - informacja
Zwolnienie z VAT - oświadczenie

WEBINARY

W przygotowaniu są szkolenia w formule e-learning. Planowane tematy szkoleń:

  • Podstawy analizy rentowności i ryzyka projektów inwestycyjnych.
  • Model inwestycyjny z programem Invest for Excel®.
  • Metoda wykonania szybkiej analizy rentowności i wrażliwości.
  • Analiza finansowo-ekonomiczna projektów inwestycyjnych dofinansowanych z UE.
  • Rentowność i ryzyko inwestycji modernizacyjnych - model wykonany w EXCEL.
  • Rentowność i ryzyko inwestycji modernizacyjnych - model wykonany w programie Invest for Excel®.
  • Efektywność finansowa i ryzyko inwestycji w nieruchomości komercyjne.
  • Analiza rentowności i ryzyka inwestycji IT.
  • Rentowność i ryzyko inwestycji w systemy wspomagające zarządzanie organizacją na przykładzie projektu wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników (BSC - Balanced Scorecard).


ABC - szkolenie w aktualnej ofercie.
ABC - szkolenie zaplanowane.
ABC - szkolenie planowane.

Zapraszamy do organizowanych przez nas szkoleń otwartych w roku 2020:

 

Webinar "Podstawy metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ćwiczenia w EXCEL'u)" - warsztaty - szczegóły

ID
Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WDCFN130120 13.01.2020, godz. 17.00-20.30 poniedziałek Internet rejestracja

 

Webinar "Podstawy metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ćwiczenia w EXCEL'u)" - warsztaty - szczegóły

ID
Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WDCFP260220 26 luty 2020, godz. 16.30-20.00 sobota Internet rejestracja

 

Szkolenie otawrte "Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej z programem Invest for Excel®" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

ODCFOZE022020KCE

20-21 luty 2020, godz. 09.30-16.30 czwartek-piątek Katowice rejestracja

 

Webinar "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w mieszkania pod wynajem" - warsztaty on-line - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

WDCFNM200320

20 marca 2020 piatek Internet rejestracja

 

Webinar "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne" - warsztaty on-line - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość

info

WDCFN170420

17 kwietnia 2020 piątek Internet

rejestracja

 

Webinar "Szybka analiza rentowności i ryzyka inwestycyjnego" -szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WDCF280420 28 kwietnia 2020 wtorek Internet rejestracja

 

Webinar "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w mieszkania pod wynajem" - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WDCFNM150520 15 maja 2020 piatek Internet rejestracja

 

Webinar "Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) - podstawy, ćwiczenia, zastosowanie -szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WDCFP020620

2 czerwca 2020

wtorek

Internet

rejestracja

 

Webinar "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne (model EXCEL)" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WNKDCF170620 17 czerwca 2020 środa Internet rejestracja

 

Webinar "Szybka metoda wykonania analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego (model EXCEL)" - warsztaty w EXCEL'u - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

WQDCF190820

19 sierpnia 2020 środa

Inernet

rejestracja

 

Webinar "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej z programem InvestPV" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

WDCFPV250820

25 sierpnia 2020 wtorek Internet rejestracja

 

Webinar "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- --- --- rejestracja

 

Szkolenie otwarte "Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnych wykonana metodą różnicową (model w EXCEL'u) - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- --- --- rejestracja

Webinar "Szybka metoda wykonania analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego" - warsztaty - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info  

---

---

---

---

rejestracja  

Termat - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

---

---

---

rejestracja

 

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z programem Invest for Excel® dla zaawansowanych - warsztaty.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

---

---

---

rejestracja

Stosowanie narzędzi IT w analizie energetycznej i finansowo-ekonomicznej budowy źródeł generacji „zielonej energii" - warsztaty.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

---

---

---

rejestracja