Ebinger Consulting

Albert Einstein

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.

Albert Einstein

Partnerzy biznesowi

Datapartner Oy

 

Actoribus Sp. z o. o.


„Pieniądze, które pracują na Ciebie!”

Ikona

U nas zawsze tzw. „wsad do projektu” ma potwierdzone źródła informacji, będące bazą oszacowania nakładów inwestycyjnych, przychodów i kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego i inwestycyjnego (własnego i obcego).

Ikona

Nasze projekty zawsze są wykonywane przyjaźnie dla osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego – komentarze, wyjaśnienia, wizualizacja kluczowych wskaźników i zmiennych.

Oferta

Projekty doradczo-szkoleniowe.

Realizujemy projekty doradczo szkoleniowe dla wszystkich organizacji, które są związane z wdrożeniem metodologii zarządzania strategicznego i budowy wartości organizacji na bazie skutecznych narzędzi gwarantujących zapewnienie optymalnego Cash Flow.

Projekty są przygotowywane, opracowane i realizowane na podstawie wykonanego Due diligence i konsultacji z najwyższym kierownictwem, zgodnie z potrzebami zdefiniowanymi na etapie przygotowywania projektu.

Szkolenia zamknięte.

Realizujemy projekty edukacyjne (preferujemy metodologię warsztatową) dla organizacji zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zdefiniowanymi przez naszych klientów. Jeżeli jest taka potrzeba to na wstępie wykonujemy analizę potrzeb szkoleniowych. Przeprowadzamy zarówno szkolenia miękkie jak twarde.

Szkolenia otwarte:

Przeprowadzamy szkolenia otwarte w całej Polsce. Szkolenia (w 80% warsztaty) są przeprowadzane przez naszą firmę oraz wspólnie z naszym partnerem biznesowym firmą Datapartner Oy z Finlandii.

Szczegóły tutaj.

Analizy ekonomiczno finansowe oraz wyceny biznesu i spółek.

Dla naszych klientów wykonujemy analizy finansowo-ekonomiczne, w tym wyceny biznesu i spółek wykonane w metodologii zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Pełna nasza analiza zawiera co najmniej: dane bazowe, raporty - planowane inwestycje, rachunek wyników, kapitał obrotowy, rachunek przepływów pieniężnych, bilans, analizę wskaźnikową, analizę rentowności, analizę ryzyka, najczęściej wykonaną na poziomie analizy wrażliwości.
Analiza uwzględnia przepływy pieniądza z poziomu inwestora i z poziomu organizacji (projektu).
Jeżeli istnieje tako potrzeba wykonujemy również pełną analizę ekonomiczną z poziomu społeczno-gospodarczego.
Analizy wykonywane są zarówno metodą standardową jak i złożoną (model różnicowy).

Studia wykonalności i biznes plany:

Zgodnie z potrzebami naszych klientów wykonujemy pełne studia wykonalności oraz biznes plany. Dla dużych projektów do wykonania pełnej dokumentacji, angażujemy profesjonalistów z obszaru w jakim będzie realizowany projekt. Nasza oferta kierowana jest również do klientów, którzy aplikują do Programów Operacyjnych w okresie programowania 2007-2013.
Przygotowywaliśmy dokumentacje aplikacyjne już w czasie przedakcesyjnym (PHARE 2000, OHARE 2001, PHARE 2002) oraz w okresie programowania 2004-2006.

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne.

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne opracowywane są zawsze wspólnie z naszymi Klientami. Po dokładnym Due diligence w organizacji przygotowujemy strategię wdrożenia zmian, będących bazą do realizacji działań naprawczych i restrukturyzacyjnych. Końcowym efektem wdrożenia jest osiągnięcie celów strategicznych w perspektywie trzech i pięciu lat. W trakcie realizacji projektu monitorowane są wszystkie wskaźniki określające status wykonania kluczowych celów projektu.

Oferty specjalne:

  • Program doradczo szkoleniowy „Optymalizacja procesu inwestycyjnego w organizacji zorientowana na maksymalizację wartości Spółki XXX”. Czas trwania od 3 do 6 miesięcy.

  • Szkolenie zamknięte – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla maksymalnie 8-10 osób „Analiza ekonomiczna-finansowa projektów inwestycyjnych w metodologii zdyskontowanych przepływów pieniężnych”. Oferta przeznaczona zarówno dla organizacji komercyjnych jak i podmiotów samorządowych.

Nowość

Klinika biznesu dla MŚP

  • Program doradczo-szkoleniowy pozwalający zagrożonym upadkiem Firmom osiągnąć sukces w postaci wejścia na ścieżkę rozwoju i generowaniu efektywnie pracujących aktywów.